U kategoriji Društvo, Kuršumlija, Poslednje Vesti.

Kuršumlija: Javni oglas o sprovođenju postupka prikupljanja pismenih ponuda za izdavanje u zakup poslovnog prostora

Autor 18 маја 2017

KURŠUMLIJA- Na osnovu Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Sl. glasnik RS“ br.24/2012, 48/2015, 99/2015 i 42/2017), Pravilnika o raspolaganju nepokretnostima i pokretnim stvarima u javnoj svojini opštine Kuršumlija („Sl.list opštine Kuršumlija“ br.25/015 i 46/16) i Odluke o davanju u zakup nepokretnosti putem prikupljanja pismenih ponuda br. II-361-6 od 16.05.2017. godine, Komisija za sprovođenje postupka davanja u zakup nepokretnosti na kojima opština Kuršumlija ima pravo javne svojine objavljuje:

JAVNI OGLAS O SPROVOĐENjU POSTUPKA PRIKUPLjANjA PISMENIH PONUDA ZA IZDAVANjE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

IZDAJE SE u zakup poslovni prostor na kojem pravo svojine ima Opština Kuršumlija, postupkom prikupljanja pismenih ponuda, i to:

Poslovni prostor – lokal u ul.Palih boraca br.15, površine 36 m2, na katastarskoj parceli br.5089 KO Kuršumlija;
Poslovni prostor – lokal u ul.Vuka Karadžića br.22, površine 48 m2, na katastarskoj parceli br.5059 KO Kuršumlija.
Početna cena zakupa je 200,oo dinara po m2, za period od mesec dana;
Učesnici ovog javnog oglasa u postupku prikupljanja pismenih ponuda ne mogu biti fizička i pravna lica, odnosno preduzetnici koji nisu izvršili obaveze po osnovu ranijih zakupa, kao i poreza na imovinu, naknada za gradsko građevinsko zemljište i komunalne takse. Ukoliko takvih prijava bude, one se neće razmatrati;
Poslovni prostor se izdaje za obavljanje trgovinske ili ugostiteljske delatnosti;
Poslovni prostor se izdaje na period od pet godina;
Obaveza podnosioca ponude je da uplati depozit u iznosu od 50.000,00 dinara na blagajni opštine Kuršumlija, kancelarija br.18;
Podnosiocu ponude kome se poslovni prostor ne izda u zakup, depozit će biti vraćen u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda;
Podnosilac ponude je u obavezi da u ponudi navede broj računa na koji će se izvršiti povraćaj depozita;
Ponuda koja se dostavlja obavezno sadrži:
dokaz o uplati depozita
iznos zakupnine koja se nudi
naznaku poslovnog prostora za koji se konkuriše
dokaz o izmirenim obavezama iz Odeljenja Lokalne poreske administracije i prema JP“Za uređivanje građevinskog zemljišta Kuršumlija“
za fizička lica: ime i prezime, adresu, broj lične karte, jedinstveni matični broj građana
za preduzetnike: ime i prezime preduzetnika, izvod iz registra nadležnog organa i poreski indentifikacioni broj, broj lične karte, jedinstveni matični broj građana, naziv radnje
za pravna lica: naziv i sedište, kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar kod nadležnog organa i poreski identifikacioni broj, kao i punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave
Ponuda se podnosi Komisiji za sprovođenje postupka davanja u zakup nepokretnosti na kojima opština Kuršumlija ima pravo javne svojine u zatvorenoj koverti, sa jasnom naznakom na koju se nepokretnost odnosi;
Na poleđini koverte navodi se naziv podnosioca ponude, sa adresom i kontakt telefonom;
Ponuda podneta u otvorenoj koverti ili bez jasne naznake na koju se nepokretnost odnosi, smatraće se neurednom, odnosno nepotpunom i kao takva će biti odbačena;
Podnosioci neblagovremene ili nepotpune ponude ne mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda i iste se odbacuju;
Ponuda je neblagovremena ako je podneta po isteku roka označenog u oglasu;
Ponuda se smatra nepotpunom ako nema propisanu obaveznu sadržinu, ako nisu položene sve tražene isprave, odnosno ako ne sadrži sve potrebne podatke i dokaze predviđene oglasom ili su podaci dati suprotno oglasu;
Poslovni prostor se daje u zakup licu koje ponudi najveću cenu zakupnine na mesečnom nivou i sa njim će Predsednik opštine zaključiti ugovor o zakupu kojim se regulišu međusobna prava i obaveze ugovornih strana; Depozit će se uračunati u cenu mesečne zakupnine;
Ukoliko budući zakupac ne pristupi zaključenju ugovora o zakupu, položeni depozit se ne vraća;
Ukoliko u postupku dva ili više ponuđača ponude isti iznos zakupnine, Komisija zadržava pravo da izbor najpovoljnijeg ponuđača izvrši po slobodnom uverenju;
Ako se prvi postupak prikupljanja pismenih ponuda proglasi neuspelim, drugi postupak će se sprovesti u roku od 15 dana;
Pravno odnosno fizičko lice kome je poslovni prostor dat u zakup obavezno je da: koristi poslovni prostor u skladu sa namenom koja je utvrđena ugovorom; ne daje poslovni prostor u podzakup, odnosno ne ustupa ga na korišćenje; u određenom roku plaća zakupninu; plaća troškove korišćenja poslovnog prostora (električna energija, grejanje, druge komunalne usluge); snosi troškove tekućeg održavanja, hitnih intervencija, korišćenja zajedničkih prostorija i komunalnih usluga, kao i investicionog održavanja srazmerno kvadraturi poslovnog prostora; čuva i održava uređaje, aparate i drugu opremu sa kojom je poslovni prostor dat u zakup; preda poslovni prostor po isteku vremena zakupa u ispravnom stanju; nadoknadi štetu nastalu u poslovnom prostoru i opremi koja mu je predata na korišćenje, osim one nastale usled redovne upotrebe;
Zakupac može izvršiti adaptaciju poslovnog prostora odnosno izvoditi radove na zakupljenoj nepokretnosti koji imaju karakter investicionog održavanja, samo uz prethodnu saglasnost Predsednika opštine; Izveštaj o postojećem stanju nepokretnosti, sa opisom, predmerom i predračunom planiranih radova, treba da izradi ovlašćeni sudski veštak ili organizacija, sa kojom zakupodavac treba da zaključi ugovor, s tim da troškove izrade dokumentacije snosi zakupac; Zakupac je u obavezi da u slučaju odstupanja od odobrenih radova, traži od zakupodavca odobrenje; Komisija za sprovođenje postupka davanja u zakup nepokretnosti na kojima opština Kuršumlija ima pravo javne svojine utvrđuje osnovanost zahteva zakupca i svoje mišljenje i predlog odluke dostavlja Predsedniku opštine, koji će doneti odluku o davanju saglasnosti za adaptaciju poslovnog prostora odnosno odluku o davanju odobrenja za izvođenje radova investicionog održavanja; Zakupac dostavlja Komisiji i zahtev za priznavanje troškova investicionog održavanja, zajedno sa računima a Komisija će nakon kontrole izvedenih radova dostaviti Predsedniku opštine predlog Odluke o priznavanju troškova i procentualnog umanjenja mesečne zakupnine; Predsednik opštine donosi Odluku i zaključuje aneks ugovora o zakupu sa zakupcem poslovnog prostora; Sve troškove adaptacije snosi zakupac a troškovi investicionog održavanja mogu se priznati za: zamenu delova ili cele krovne konstrukcije, zamena krovnog pokrivača, zamena horizontalnih i vertikalnih oluka, izrada mokrog čvora, popravka instalacija, malterisanje zidova i plafona u cilju sanacije vlage, zamena ili izrada priključka na infrastrukturalnu mrežu; Svi ostali radovi na enterijeru i opremanju lokala, povećanju instalisane snage električnih instalacija, pregrađivanju prostora u cilju dovođenja u novu funkciju i slično, padaju na teret zakupca;
Zainteresovana lica radi razgledanja poslovnog prostora, kao i dodatnih informacija i obaveštenja mogu se obratiti kontakt osobi Nebojši Filipović, radnim danom od 7,00 do 15,00 časova, na tel. 0
Pismene ponude se dostavljaju od dana objavljivanja na oglasnoj tabli opštine Kuršumlija, odnosno od 17.05.2017. godine, a najkasnije do 01.06.2017. godine do 12 časova na adresu Opštinske uprave opštine Kuršumlija – Komisija za sprovođenje postupka davanja u zakup nepokretnosti na kojima opština Kuršumlija ima pravo javne svojine, ul. Proleterskih brigada b.b., preporučeno poštom ili preko pisarnice Opštinske uprave Kuršumlija sa naznakom „NE OTVARAJ“;
Otvaranje ponuda obaviće se dana 02.06.2017. godine sa početkom u 11 časova, u sali Skupštine opštine Kuršumlija.
Oglas će biti objavljen na oglasnoj tabli opštine Kuršumlija i u sredstvima javnog informisanja sa teritorije opštine Kuršumlija.

"Kuršumlija: Javni oglas o sprovođenju postupka prikupljanja pismenih ponuda za izdavanje u zakup poslovnog prostora", 5 out of 5 based on 1 ratings.

Vaša reklama ovde?.

Kratak url URL: http://toplickevesti.com/?p=62291

18 маја 2017. Komentari na vestima starijim od 7 dana su zatvoreni RSS 2.0. Vi možete ostaviti vaš komentar

Napiši komentar

Pre slanja komentara molimo Vas da pročitate sledeća pravila: Komentari koji sadrže psovke, uvredljive, vulgarne, preteće, rasističke ili šovinističke poruke neće biti objavljeni. Molimo posetioce Toplicke Vesti online portala da se prilikom pisanja komentara pridržavaju pravopisnih pravila. Strogo je zabranjeno lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Toplicke Vesti online portala ima pravo da ne odobri komentare koji su uvredljivi, koji pozivaju na rasnu i etničku mržnju i ne doprinose normalnoj komunikaciji između posetioca ovog portala. Mišljenja iznešena u komentarima su privatno mišljenje autora komentara i ne odražavaju stavove redakcije Toplicke Vesti online portala. Redakciji Toplicke Vesti se možete obratiti ovde: komentar@toplickevesti.com.

Potvrdite da niste računar *

Maintained by OZ.I.T.Solutions