Soko Banja

FAM
BlaceDruštvoKuršumlijaPoslednje VestiProkupljeŽitorađa

Iz istorije: Naseljavanje Crnogoraca u Toplicu

Posle oslobođenja Toplice i drugih južnih i jugoistočnih delova Srbije od Turaka 1878. godine, neki krajevi, zbog iseljavanja albanskog i turskog stanovništva, ostali su pusti, a među njima i Toplica. Radi naseljavanja ovih krajeva, Sribja je 1880. godine donela zakon o naseljavanju ovih krajeva, u kome je centralno mesto zauzelo naseljavanje Toplice. Zakonom su bili regulisani uslovi naseljavanja. U članu 1. pomenutog Zakona kaže se da naseljenici treba da su ljudi „koji se zanimaju zemljoradnjom ili kakvim zanatima neophodno potrebnim za seosko stanovništvo“. U članu 5 stoji da naseljenici dobijaju po 4 ha zemlje, ako je kućna zadruga, na svaku mušku glavu u zadruzi stariju od 16 godina, još po 2 ha. Zanatlije dobijaju još po 1 ha zemlje pored okućnice, kao i građu za kuću, besplatno, u državnoj i opštinskoj šumi. Prema članu 6, prvih 15 godina naseljenik uživa samo zemlju, a posle toga vremena ona prelazi u njegovu svojinu. Po članu 7 naseljenik se oslobađa svih državnih poreskih tereta zemlje za 3 godine (opštinskih ne); naseljenici se oslobađaju službe u stajaćoj vojsci za 5 godina, a u narodnoj za 3.

Kao što vidimo iz pomenutih članova Zakona o naseljavanju, za stanovništvo iz pasivnih krajeva Crne Gore i Hercegovine postojali su veoma povoljni uslovi za naseljavanje novooslobođenih krajeva u Srbiji. Velika iseljavanja Crnogoraca prema Srbiji poznata su još odranije. Ona su bila stalna, metanastazička, organizovana po grupama i pojedinačna. Broj doseljenika iz Crne Gore zavisio je od političkih odnosa između Srbije i Crne Gore, kao i od političkih prilika u njima. Za vreme kralja Milana sprečavano je naseljavanje Crnogoraca u Srbiju. Godina 1889 je
godina političkih previranja u Srbiji, kad se kralj Milan odrekao prestola u korist svog maloletnog sina Aleksandra. Tada je u Srbiji vladalo namesništvo umesto maloletnog Aleksandra, u kome je glavnu ulogu imao Jovan Ristić, vođa liberala.

Godine 1889. u Crnoj Gori je vladala velika suša kao i ranijih godina. Ekonomske prilike su se stalno pogoršavale na šta je, pored suše, posebno uticao visok natalilet, nedostatak plodnog zemljišta, i još neki drugi faktori koji su delovali u kompleksu, te se zbog toga Crna Gora našla u teškoj ekonomskoj krizi. Drugog izlaza, osim iseljavanja, nije bilo.

Pošto su se političke prilike u Srbiji sredile, posle odlaska sa vlasti kralja Milana, crnogorskim iseljenicima „vrata“ Srbije ponovo su bila otvorena.

Crnogorska vlada se pismeno obratila kraljevskom namesništvu i radikalskoj vladi da dozvoli organizovano naseljavanje Crnogoraca u Srbiju. Taj zahtev, u ime crnogorske vlade, napisao je zamenik ministra inostranih dela Gavro Vuković, 9. avgusta 1889. godine, i poslao srpskoj vladi. S obzirom što se u zahtevu iznose osnovni problemi i uzroci iseljavanja Crnogoraca u Srbiju, navodimo ga u celini:

„Poznato Vam je da je Crna Gora u pređašnjim vremenima pribjegavala Srbiji u svakoj svojoj nuždi i da su Crnogorci dobijali pomoći u svakovrsnom obliku od svoje braće Srba. Crnogorci su u Srbiju hodili isto kao doma i po njoj se naseljavali; često puta hodili su i na povremenu ishranu pa se opet vraćali na svoja ognjišta. To bracko utočište Crnogorcima u pređašnjim vremenima nije ničim sprečavano. Iz te postojane bracke predusretljivosti Srbije prema Crnoj Gori isticali su dvije koristi, i to: Crnogorci, koji su poradi oskudice zemlje bili prinuđeni iseljavati se, nijesu se iseljavali po tuđem svijetu na uštrb svoje rase, već u svoju bracku zemlju Srbiju, kod svoje braće. Drugo: crnogorski narod, koji nije mogao opstati, odlijevao se je postepeno i nahodio je u Srbiji i zemlje i rada. Oni narod pak, koji je ostajao, mogao je opstati na ono zemlje što je postajalo oslobođeno iseljavanjem. Tako je postojanim iseljavanjem održana narodna srazmjera između količine rodne zemlje i njenih izvora za opstanak i broja naroda koji je na njoj ostajao da živi.

Međutim taj prirodni tok stvari u našim brackim odnošajima bio je prekinut nekim političkim neprilikama. Ima već više godina kako vrata Srbije za preseljenike crnogorske behu zatvorena, na ogromnu štetu Crne Gore. Ta okolnost poremeti ravnotežu u našem ekonomskom položaju. Zemlje kao jedinog izvora naše proizvodnje imamo sasvim malo; narod isključivo zemljoradničkog zanimanja namnoži se i nagomila na to malo zemlje tako, da se upravo reći stvori agrarni proletarijat, koji se nije mogao preobraziti na koji drugi rad, jer nije bio razvijen ni za šta drugo, a iseliti se nije imao kud. Ovo zlo stanje poduprto je bilo i samom prirodom. Od poslednjeg rata Crna Gora nije imala dobre godine. Velika suša, koja vlada po svoj zemlji, hoće i ove godine da konačno uništi letinu i tijem vas narod izravna u nemaštini.

Stoga se obraćam k Vama, G. Ministre pretsjedniče, u ime vlade Njegovog Visočanstva kneza, a preko Vas i Vašoj Kraljevskoj Vladi, s molbom: da izvolite uspostaviti pređašnju predusetljivost prema Crnogorcima otvoriti im vrata bracke Srbije, dozvoliti im preseljavanje i nastanjivanje po mjestima, koja Vi budete opredeljivali.

Najposlije umoljavam Vas i to, da im prema mogućnostima i prema nuždama njihovim bracku rukopomoć ne uskratite. Tvrdo se nadam da će Visoka Kraljevska Vlada srpska bracki se odazvati Kneževskoj vladi crnogorskoj i priteći joj u pomoć u velikoj nuždi brackog vam naroda crnogorskog“.

Gavro Vuković je istog dana poslao privatno pismo Jovanu Ristiću, ali sa znanjem kneza. Navodim jedan njegov deo: „Zemlje suviše malo imamo, naroda se umnožilo i nagomilalo tako, da se više duškati ne može. Naš narod je isključivo zemljoradnik, stoga se ne može obrnuti na drugi koji posao osim zemljoradnje; otuda tjeskobe, siromaštvo i sve druge nevolje. Srbija je bila toliko godina zatvorena tako da je bilo prekinuto postepeno naseljavanje Crnogoraca lojalnog ponašanja, te smo i tijem dovedeni u današnje tjeskobe. Pri tom zle godine, koje od rata sve jedna za drugom sleduju udaviše ovaj narod. Ova godina prijeti takođe da će biti jedna od zli, ako ne od najgorih… Ja iako sam po zvaničnoj dužnosti morao pisati Vladi, mi svi u Vas svu nadu polažemo, kao prvaka i velikog patriotu srpskog“.

Srpska vlada je detaljno i dosta brzo proučila zahtev crnogorske vlade o naseljavanju Crnogoraca u Srbiju, i već 24 avgusta 1889 godine ministar inostranih dela Savo Grujić odgovorio je Gavru Vukoviću.

Navodim sadržaj tog pisma u celini: „Sa najvećom pažnjom pročitao sam Vaše pismo od 9 o.m. kojim ste imali dobrotu predstaviti kraljevskoj vladi nepovoljne prilike  u kojima se nalazi jedan deo stanovništva bratske nam Crne Gore. Kraljevska vlada upoznata s tim, s najiskrenijim saučešćem zabavila se pitanjem o naseljavanju naše braće iz Crne Gore u Srbiju i ja se radujem što Vam u ime njeno mogu izjaviti, da su vrata Srbije otvorena braći iz Crne Gore.

U tom raspoloženju, a da doseljenici ne budu izloženi neprilikama, neodređenosti i neizvesnosti u prelaznom stanju od dolaska ovamo i stalnog naseljavanja, kraljevska vlada drži, da je celishodno iz ranije spremiti sve što je potrebno kako bi doseljenici mogli čim dođu amo bez teškoća zasnivati svoja ognjišta. Na tu celj ja Vas, Gospodine, molim da mi uvek dva meseca ranije javite broj porodica koje nameravaju preći u Srbiju, broj članova svake porodice, koliko muških koliko ženskih glava broji svaka od njih, godine starosti njihove, da bi se prema tome moglo odrediti i količina zemlje koja će mu biti potrebna za naseljavanje, i uopšte da imate dobrotu upoznati me sa svim onim što držite da je potrebno znati radi uspešnijeg izvršenja samog posla. Toga radi meni je čast poslati Vam u prilogu zakon, koji u nas postoji o naseljavanju“.

Iz pisama koja su razmenjena između crnogorske i srpske vlade vide se uzroci iseljavanja Crnogoraca u Srbiju, kao i raspoloženje zvanične srpske vlade za njihov prijem. Sada je nastala živa aktivnost u Crnoj Gori na realnizaciji odluke srpske vlade o ponovnom organizovanom naseljavanju Crnogoraca u Srbiju. Crnogorska vlada počela je pregovore sa Bečom i Portom oko prelaska iseljenika preko Bosne i Sandžaka prema Srbiji. Crnogorska vlada tražila je od Beča i bosansko-hercegovačke vlade da dozvole prelazak 4 do 6 hiljada crnogorskih iseljenika preko Bosne u Srbiju. Prelazak je dozvoljen uz sledeće uslove: da se iseljavanje obavi u tri grupe; da se iseljavanje obavi isključivo preko Šćepan-Polja i Foče na srbijansku granicu kod Mokre Gore, s tim da iseljenici moraju do Foče doći prvi dan, drugi dan do Goražda, treći dan do Medveđe i četvrti do Višegrada. Bosanske vlasti brinuće se o iseljavanju što se tiče vode i drva. Sa sobom mogu poneti hrane, a od stoke samo konje. Iseljenici nisu sa sobom mogli nositi oružje. Porta je takođe dozvolila prelazak iseljenicima preko Sandžaka u Srbiju. Tako su obavljene sve neophodne pripreme za organizovano preseljavanje Crnogoraca u Srbiju.

U Crnoj Gori je počelo praktično organizovanje crnogorskog siromašnog naroda za iseljavanje u Srbiju. Srpska vlada je donela odluku da se 1889 godine može doseliti oko 6.000 ljudi iz Crne Gore. Interesovanje je bilo mnogo veće, tako da se svima, koji su želeli da se isele u Srbiju, nije moglo izaći u susret. Neki prvaci crnogorskih plemena popisali su za iseljavanje znatno više stanovništva nego što je bilo predviđeno odlukom crnogorske vlade. Mnogi su od njih prodali svoju imovinu, a nisu dobili dozvolu za iseljenje, pa su se tako našli bez ikakve imovine. O iseljenicima se na teritoriji Srbije brinula srpska vlada i pružila je sve što je mogla da iseljavanje bude što uspešnije obavljeno (hranu, ogrev, konak, lekarsku pomoć).

Prvu grupu sačinjavali su iseljenici iz Grahova, Banjana i Rudina. U grupi je bilo oko 1.800 ljudi – 570 odraslih muškaraca, oko 500 žena i oko 800 dece. Njihov put je vodio preko Lever-Tare, Glibače, Potrlice, Nove Varoši do Javora, gde su ih dočekale srpske vlasti. Dalje je njihov put vodio preko Ivanjice, Požege, Čačka, Kraljeva, Trstenika, Kruševca, Jankove klisure do Prokuplja.

Drugu grupu sačinjavali su iseljenici iz okoline Nikšića. Ona je brojala oko 2.000 ljudi – 574 odrasli muškaraca, oko 500 žena i devojka i oko 900 dece. Ova grupa je putovala preko Ivangrada, Bijelog Polja i Sjenice. Putovanje je bilo veoma naporno, tako da su iseljenici imali oronuo i gotovo prosjački izgled.

U trećoj grupi bili su iseljenici iz Pive, Drobnjaka, Jezera i Šaranaca. Ova grupa brojala je oko 1.600 ljudi – 500 muškaraca, 500 žena i devojaka i 600 dece. Oni su putovali preko Tare, Pljevalja i Prijepolja.

Četvrta grupa brojala je oko 1.500 ljudi. Godine 1889 preko Pljevalja prešlo je u Srbiju oko 5.400 ljudi, a preko Ivangrada i Prijepolja oko 1.750.

Prve dve grupe naselile su se u slivu Kosanice, desne pritoke Toplice. Porodice su naseljavane po naseljima, prema ranije utvrđenom rasporedu. Tako se u Rastelici naselilo 18 porodica, u Dabinovcu i Vukojevcu 80, Trmki 25, Tačevcu i Ratevcu 52, Orlovcu i Prevetnici 46, Matarovi 47, Mačjoj Steni i Vasiljevcu 68, Jevremovcu 72, Mačjoj Steni i Trpezi 41 i Sekirači 31. Banjani su se naselili u Rastelicu, Dabinovac i Vukojevac. Trepčani u Trmku; iz Nikšićkih Rudina u Tačevac i Ratevac; Grahovljani u Orlovac i Prevetnicu; iz Oputnih Rudina u Matarovu; Kuči u Mačju Stenu i Topezu; Piperi u Trpezu i Trn i Bjelopavlići u Sekiraču.

Treća grupa iseljenika trebalo je, prema planu, da se naseli u Kosanicu, ali pošto su prve dve grupe naselile taj prostor, prebacili su se u Leskovac. Za njihovo naseljavanje bila je određena Jablanica.

Četvrta grupa je, zbog nepredviđenih problema oko smeštaja, privremeno podeljena na više grupa: prva je ostala u Čačku i Kraljevu i brojala je oko 40 porodica; druga je ostala u Kruševcu i brojala je 40 porodica; treća je smeštena u Prokuplju i imala je 130 porodica, a četvrta u Leskovcu sa 55 porodica.

Tako se organizovano i masovno naseljavanje Crnogoraca 1889 godine uspešno završilo. Kao što sam ranije naveo, Crnogorci su naseljeni u ona područja odakle su ratom 1878 godine proterani Turci i Albanci. To su upravo oni delovi srpske države koji su najčešće bili ugroženi upadima Turaka i Albanaca, te je to jedan od razloga što su najpre naseljena pasivna sela brdskog dela Toplice, pa tek zatim ravničarska. Naseljenici su još u Crnoj Gori naviknuti na rat sa Turcima, pa im ova nova graničarska dužnost nije bila nepoznata.

Zbog uspešnog naseljavanja Crnogoraca u Srbiju i svesrdne pomoći koju im je pružila srpska vlada, knez Nikola je kraljevskim namesnicima 30 septembra 1889 godine napisao zahvalnicu sledeće sadržine: „Gospodo kraljevski namesnici! Meni i cijelom narodu našem nije moglo ništa prijatnije biti od one bratske gotovosti kojom ste Vi i kraljevska vlada odazvali se lijepom i svesrdnom pomoći onijem siromašnim porodicama crnogorskim, koje su zbog nerodice od više godina postradale.

Naseljenjem i potrebnom pomoći Vašom one su obezbeđene, ali samijem činom tijem osveštana je nanovo najsvetlija naša bratska zajednica, koja i mimo zadovoljenih stradalnika, s obzirom na finansijske teškoće u kojima se nahodite, dejstvuju najblagodetnije na duh svega naroda srpskog.

I iskrenoj želji, da ih ona u svim podvizima narodnim rukovodi, pa sve snažnije na potonje naraštaje naše prijeđe. Ja radosno hitam, Gospodo kraljevski namesnici, da Vam i kraljevskoj vladi izrazim najsrdačniju zahvalnost na toj bratskoj predusretljivosti i požrtvovanju, a moj naročiti poslanik, G. Gavro Vuković, zastupnig mojega ministra inostranih djela, ima dužnost da Vam i usmeno dadne izraze o ovim iskrenim čuvstvima mojima za sve ono što ste dosad pateničkom narodu učinili, kao i za sve ono što se nadam da ćete u budućnosti“.

Tako se završilo naseljavanje oko 7.000 Crnogoraca u Srbiju 1889. godine na opšte zadovoljstvo crnogorske i srpske vlade i pored toga što je prilikom preseljavanja i naseljavanja bilo raznovrsnih problema u organizaciji seobe, smeštaja i ishrane.

Crnogorci su se naseljavali u Toplici i pre njenog oslobođenja od Turaka 1878 godine. Naseljavanja su bila neogranizovana i pojedinačna. Uzrok njihovog iseljavanja iz Crne Gore, pored ekonomskih, bila je i krvna osveta. Takvi doseljenici su često menjali prezime (npr. Nedeljkovići iz Pločnika) da ih ne bi pronašli rođaci onih iz
čijeg su bratstva ubili plemenika, te je zbog toga dosta komplikovano pratiti poreklo takvih porodica.

Da bi se utvrdio kontinuitet naseljavanja Crnogoraca u Toplici, potrebno je navesti neke primere takvih doseljavanja i pored toga što je to obrađeno u odeljku o poreklu stanovništva. Doseljavanja su bila i pre oslobođenja Toplice od Turaka, grupna i pojedinačna, organizovana i stihijna, ali su bila neprekidna.

Godine 1870 u Petrovac su se doselili Petrovići;

1872 Nedeljkovići u Pločnik a Krivokapići u Prokuplje;

1875 Raškovići u Svinjište;

1878 Drobnjaci u Gornju Bejašicu; Komadine u Prekašnicu; Đinići u Prolom; Andrići, Gagovići i Pavlovići u Rastovnicu; Tomanovići i Pavlovići u Berilje; Komadine u Gojinovac; Savovići i Perovići u Selišta, kod Kuršumlije;

1879 Vidovići, Dakići i Todorovići u Đurevac;

1880 Dragićevići u Donju Trnavu; Petrovići u Donju Konjušu; Vukovići u Prokuplje; Boškovići u Pasjaču; Bijelići, Dedići, Žugići, Karadžići, Neškovići, Raičevići, Raonići i Tripkovići u Statovac; Radevići i Savelići u Samokovo; Filipovići u Selište, kod Kuršumlije;

1882 Đurovići i Radosavljevići u Mačju Stenu; Radonjići i Jovanovići u Trpezu;

1883 Nedeljkovići u Krčmare; Markovići u Degrmen; Čupići u Berilje;

1885 Gvozdenovići u Mrljak; Bojovići u Gornju Konjušu; Tomovići i Basovići u Trpezu;

1886 Vukašinovići u Mačju Stenu;

1887 Bulatovići u Rastovnicu; Đurovići u Samokovo;

1888 Pešići i Velimirovići u Bučince;

1889 Baćovići, Matovići, Popovići, Perovići, Tomaševići i Koprivice u Dabinovac; Bojovići u Dobri Do; Andrijaševići u Vukojevac;

1890 Malevići u Kupinovo; Bakići u Mačju Stenu; Roganovići u Rastovnicu;

1891 Petrovići, Markovići i Stošići u Merdare;

1892 Delibašići u Selišta, kod Kuršumlije;

1896 Dedići u Bukoloram; Vujadinovići u Vasiljevac;

1898 Dedići u Vasiljevac i Obrtice;

1900 Cerovići u Dobrotić;

1903 Vojinovići i Mrvaljevići u Rastovnicu; Čupići i Pejovići u Balčak;

1904 Bojići u Jovinu Livadu, Rastovnicu i Balčak; Bjelice u Jovinu Livadu i Novi Đurevac; Jovanovići u Lazarevac; Milačići u Belu Vodu i Široke Njive; Banovići u Dabinovac; Jablanovići u Pasjaču; Ognjanovići, Koprivice, Nikolići i Vojinovići u Rastovnicu; Radojevići u Ravni Šort; Vučetići u Balčak; Erakovići, Kilibarde i Kovačevići u Selište, kod Prokuplja;

1905 Vlahovići u Balčak;

1906 Petrovići, Čolići i Lalevići u Kupinovo; Milutinovići u Rastovnicu; Vujisići i Dobričani u Raču; Markovići i Kneževići u Balčak; Ljumovići u Glasovik; Radonjići u Donje Točane;

1907 Lakićevići, Pavićevići i Đorđevići u Trpezu; Lobovići u Suvi Do;

1909 Krunići u Jovinu Livadu; Stojanovići u Balčak;

1910 Albijanići i Ždralovići u Zebicu;

1911 Garašani, Dragutinovići i Perovići u Kuršumlijsku Banju; Popovići i Bulajići u Rastovnicu;

1912 Savovići u Rastovnicu;

1916 Kulići na Beli Kamen;

1918 Vujičići u Vidovaču;

1919 Radovići u Vlasovo; 1920 Blagojevići, Šarci, Joksimovići u Vidovaču; Đukići u Simonovac;

1922 Krivokapići u Pasjaču; Dževerdarovići u Rastovnicu;

1923 Gutovići u Vidovaču;

1927 Stojanovići i Jovanovići u Vidovaču;

1928 Ušćumlići u Vidovaču.

Mnoge crnogorske porodice nisu se privikle na novi način života u Toplici. Čežnja za starim krajem, teško prilagođavanje novoj sredini, naterali su mnoge porodice, koje su se 1889 godine doselile u Toplicu i Jablanicu, da se isele. Tako se od 757 crnogorskih porodica koje su naselile Jablanicu odselilo u Crnu Goru ili druge delove Srbije 195, a od 585 iz Kosanice otišla je 221. Prva i druga generacija Crnogoraca u Toplici se u većem broju zadržala, dok se treća generacija skoro masovno iselila, ali ne u Crnu Goru, nego u velike industrijske centre Srbije, posebno u Beograd. Sela naseljena crnogorskim doseljenicima skoro su sasvim ostala bez mladog stanovništva. Tipičan primer za to su sela u blizini Prokuplja: Rastovnica, Dobrotić, Vidovača, Selište i druga.

(Izvor: Vujadin B. Rudić „Stanovništvo Toplice“, SANU posebna izdanja, knjiga 17, 1977. Strane 64-70)

 

Soko Banja

15 komentara

 1. Ne pomenute nekog mog rođaka kod Kuršumlije,Dedovića koji je promenio prezime u Kostić?Znam da je bio u JVuO („četnicima“) i da su ga (ili njegovog sina)komunisti zaklali ’44

 2. Dali se zna koliko je Srba zivelo u Toplici za vreme Osmanske okupacije? I koje zive pre dolaska Turaka u Toplici?

  4
  2
 3. Da li se zna za imena porodica koja su bile ostale kada su Turci otišli? A moji Bogićević su došli iz Crmnice (okolina Virpazar) pre 1889 u Veliku Planu. U Crnoj Gori su se prezivali Andrejići. Zbog krvne osvete tri brata je krenulo ka Srbiji. Jedan je ostao u selu Krnjin na Kosovu a dva brata Miško i Bogić su došli u Veliku Planu i otuda zaseoci u selu Bogićević i Mišković. Takođe su promenili slavu.
  Zanima me da li se zna nešto o Đorđevićima?

  1. Ivane,
   Tvoji Bogićevići su jedan ogranak roda Pržnica koji je u V. Planu doseljen iz Gornjeg Krnjina kod Leposavića, gde je živeo od druge polovine 18. veka. Priče o doseljavanju iz CG su u domenu mitologije, bar poslednih 350-400. Prethodno stanište (pre Krnjina) je selo Čabra kod Zubinog Potoka (zaseok Pržine) odakle se rod pomerio u G. Krnjin (najverovatnije posle Druge veliki seobe) kada su Čabru naselili Albanci.

 4. Pa ne verujem da ima zapisano posle Velike seobe Srba koliko je ostalo Srba u Toplici i koje su to porodice. Daj Boze da ima ali ne verujem sve su to po manastirima i crkvama popalili i unistili Turci. Naime Topliica, Raska, Zupa, Kosovo, Metohija, Dubocica, Skopska Crna Gora su bile centralne oblasti srednjevekovne Srpske drzave i za to vreme veoma razvijene. Eto primer je i postoje zapisi koliko je bio razvijen grad Novo Brdo koji je tu blizu nas, grad je bio veliki, bogat i veoma razvijen. Prilikom Austrougarsko Turskog rata 1683g. austrougarska vojska je presla Dunav i pocela da napreduje dolinom Morave a Austrijski car je pozvao Srbe da se pridruze austrijskogarskoj vojsci to je tada smatrano hriscanskoj posto je Austrougarska drzava i vojska bila sastavljena od puno hriscanskih nacija pa i od dosta Srba koji su ziveli u monarhijii. Posle napredovanja austrijske vojske i Srpskih ustanika kojih je bilo u velikom broju, do polovine danasnje Makedonije, Austrugarsku je u tom trenutku na njihovoj zapadnoj granici napala Francuska i oni su bili prinudjeni da vrate vojsku na zapadnu granicu. Tada je zbog straha od Turske osvete doslo do Velike seobe Srba pod patrijarhom Carnojevicem. Tada su ostali polupusti mnogi Srpski krajevi, danas sto nazivamo uze Srbije, Kosova, Metohije, Makedonije itd. a Turci su u te napustene predele naselili Albance iz Albanije koj su bili primili islam a bili su verni Turcima i prvi put tada su se oni pojavili u tim krajevima. Takav je slucaj i sa Toplicom u neke od napustenih sela Turci su naselili Albance vecinom u neka ravnicarska sela a Srbi su ostali da zive u planinskim selima. Da je Toplica kraj od davnina naseljen Slovenskim stanovnistvom Srpskog plemena svedoce i toponimi, imena mesta kojih je devedeset devet posto Slovenskog porekla ima samo nekoliko Albanskog iz vremena kada su u Toplici privremeno ziveli Albanci i to je samo nekoliko sela u okolini Kursumlije. Nemoj nekog da zbunjuje to sto neki Siptari imaju prezimena po nasim selima TO NE ZNACI DA SU ONI DALI IMENA TIM SELIMA NEGO DA SU UZELI PREZIME PO SELU U KOME SU SE PRIVREMENO BESPRAVNO I NASILNO NASELILI. Naprimer prezime Dobrodoli je prezime koje je neka Siptarska porodica uzela po selu u kome je privremeno zivela, ali po toponimu po imenu sela vidi se da je ime sela Dobri Do cisto Slovensko Srpsko. Medjutim vremenom su Turci i naseljeni aAlbanci poceli da vrse strasan teror nad Srbima koji se nisu odselili prilikom seobe. Tako da su mnogi od ostalih u svojim kucama sa navedenih prostora morali da beze od Turaka u zapadne krajeve nekadasnjeg Srpskog carstva pa su se tako mnogi iselili bezeci od Turskog terora u Hercegovinu ,Crnu Goru, Bosnu i jos dalje na zapad tako da imamo srpska sela i u danasnjoj Sloveniji. narod iz prve Seobe Srba vecinom se naselijo po odobrenju Austrijskog cara u tada puste krajeve Banat, Srem, Backu, Baranju a neki i u Zapadnu Slavoniju. Posle Rusko Srpsko Crnogorskih ratova 1976-1978 g protiv Turske kada je oslobodjena danasnja Juzna Srbija izmedju ostalog i Toplica i kada su naseljeni Albanci pobegli sa Turskom vojskom bojeci se da ce biti kaznjeni od strane sudova zbog pocinjenih zlocina i terora nad Srpskim stanovnistvom za vreme dok su bespravno ziveli u Srpskim kucama, opet su napustena stara Srpska sela ostala prazna. I Srpska vlada je u te novooslobodjene krajeve naslila Srbe iz Crne Gore, Hercegovine, Zapadne Srbije, Vojvodine idr.. Srbi iz tih krajeva rado su dolazili u novooslobodjene krajeve ne samo iz ekonomskih razloga nego su se secali prica svojih starijih da su se njihovi preci bas iz tih krajeva od Kosovske bitke pa nadalje zbog Turskog terora prinudno selili na zapad i sever. Tako da su naseljenici dozivljavali to kao povratak na svoja stara pradedovska ognjista To jes sto bi rekli vracao se svoj na svoje a Srbi na svoju teritoriju koju su Turci privremeno silom zaposeli. Kad je vojska oslobodila Toplicu i kad su dosli prvi doseljenici zatekli su u Toplici veoma mali broj Srba posto su ih turci terorom veoma proredili i svi su bili veoma siromasni da ne kazem u bednom materijalnom stanju posto su i ti koji su ostali veoma osiromasili od Turskog i Albanskog terora. Ali da je tu zivelo puno Srba ne svedoce samo sacuvani malobrojni zapisi i usmena predanja nego i temelji stotine porusenih crkava u Toplici i Kosanici. Ne mislim tu samo na porusene ostatke manastira Sv Nikole i Sv Bogorodice nego po mnogim selima i krajevima postoje zidine i ostaci stotine pravoslavnih crkava i utvrdjenja zabelezenih i nezabelezenih koje su podigli Srbi pre Velike Seobe Srba a porusili Turci posle seobe. U selo Seliste naselile su se sledece porodice iz Crne Gore i Stare Hercegovine ,redom od ulaska u selo iz pravca Kursumlije. Delibasici iz okoline Niksica iz plemena Ridjana a neki kazu i Kuca, slave Sv Nikolu, DJukanovici-Stefanovici iz plemena Ozrinica ili Čevljana sa Čeva, slave Sv. Arhandjela Mihaila, Arandjelov dan, Raicevici pleme Ozrinici, slava Mala Gospoina, Grubaci iz okoline Niksica rodom iz Hercegovine slave Sv Jovana, Tomasevici iz Velestova, Bjelopavlici, potomci Bijelog Pavla i Stefana Decanskog slave Sv Panteliju, Savovici-DJikanovici, Ozrinici, Filipovici-Micunovici pleme Ozrinici slava verovatno Petrovdan, Komnenici, Milovici, pleme Banjani ,Milici pleme Ozrinici, Perovici pleme Cuce, Krivokapici pleme Cuce, Radoicici Kovacevici, Radovici. Zao mi je ako nesto nisam mogao da se setim ili nisam znao ili ako neko prezime nisam naveo ili nesto pogresio i izvinjavam se. U predanjima skoro svih Crnogorskih i Starohercegovackih plemena postoji zivo secanje da su poreklom sa Kosova to jest da su se povlacili pred Turcima posle Kosovske bitke i neka bratstva i plemena znaju svoju lozu sve do Kosova ili nekih znamenitih Srpskih junaka, vladara ili velikasa iz srednjeg veka. Kao sto je ovde slucaj sa Ozrinicima ,Bjelopavlicima, Banjanima i drugima. Sve navedene porodice dale su Srpskoj vojsci veliki broj oficira, vojnika i komita od kojih su se mnogi istakli u borbama za oslobodjenje i nezavisnost Srpskog naroda u Balkanskim i Prvom svetskom ratu. Iz sela brojcano malog oko trideset kuca u Prvom svetskom ratu i Toplickom utanku poginulo je trideset sest oficira i vojnika, nosilaca albanske spomenice i drugih odlikovanja bilo je puno a bilo je i tri nosioca Kradjordjeve zvezde koja je u to vreme dodeljivana samo za veliko i neposredno junastvo. Nazalost u selu danas ima kao i u skoro svim selima naseg kraja samo nekoliko kuca u kojima neko zivi. Doduse ima puno potomaka po Kursumliji, Prokuplju, Nisu, Medvedji, Leskovcu, Beogradu najvise, Kragujevcu, Niksicu, Kotoru i drugim gradovima.Ostaje samo da se nadamo da zla sudbina koja je zadesila skoro sva nasa sela nece da se nastavi nego da ce da se promeni i da potomci nece da zaborave kuce predaka da ce ih obilaziti a valjda ce se po neko i vracati. Dace Bog.

  16
  1. Ovo jedna od ciste okupacije Albanskih Kraine Dardanije posle cectnicke genocidialne etnicke ciscenje Toplice od Autoktonih Albanac. Bog ce vas kazniti bolje nego NATO vi ste rusko sranje i treba da vas vratimo nazad u karpatima u vasim jazbinama jer kuce niste imali tamo nikada jer biliste divlji kao zivotinje……

   2
   26
   1. Ne postoje autohtoni Albanci u Toplici. Albanci su naselili napuštena srpska imanja nakon Druge seobe, i boravili u Toplici nepunih 160 godina pre svojevoljnog iseljavanja posle Berlinskog Kongresa jer nisu zeleli da zive u Kneževini Srbiji. Manite se više vaše tendenciozne propagande. Ipak postoje istorijska dokumenta i srpska i osmanska koja pobijaju vašu propagandu.

    17
    1. Tako je zemljacino sve si lepo tacno i argumentovano napisao. Toplica je nasa Srpska. A sto njih boli istina to je druga stvar.

     16
 5. Na žalost, citiranje još jednog lošeg đaka istorije i ostrašćenog Crnogorca koji je od učitelja osnovne škole u Žitnom Potoku, kroz KPJ dogurao do Geografskog fakukteta u Beogradu i stekao “pravo” da objavljuje ono što on želi.

  Najgora stvar u nauci je kada se uz citiranje istorijskih izvora, pridodaju nedokumentovani i subjektivni zakljucci.

  Podaci koji su navedeni o poreklu porodica su delimično tacni, za porodice koje jesu naseljene iz Crne Gore, i za koje postoji dokumentovana gradja, koji cine oko 70% navedenih.

  Primeri netačnih navoda uključuju:
  Raškoviće u Svinjištu, koji su naseljeni iz Drijena kod Zubinog Potoka, Radovići u Donjem Točanu, koji su naseljeni iz Kovačice iznad Trepče (Kosovska Mitrovica), Drobnjaci i Komatine u Bejašnici i Prekašnjici, koji su naseljeni iz Raškog Podgora, iz sela na teritoriji opstine Sjenica, Bojovići u Konjuši, koji su doseljeni iz Miševića kod Nove Varoši… Ni jedna od ovih familija ni poreklom nije iz Crne Gore, a nekolicina je iz Bihora, Korita i delova Peštera koji su kroz istoriju bili delovi Raške i srpske srednjevekovne države, i koji su po prvi put posle Blkanskih ratova pripojeni Crnoj Gori.

  Samom Rudiću i njegovim sledbenicima nedostaje osecaj odgovornosti prema korisnicima njihove gradje. Očigledno da nisu, i ne razmišljaju o posledicama zabluda koje su plasirali po čitaoce koji traže odgovore na pitanje svog porekla.

  Na teritoriji prokupackog sreza 1884. godine, koji je obuhvatao delove opstina Blace, Kuršumlija i Prokuplje je popisano svega 10 kuća doseljenih iz Crne Gore od ukupno 2878 porodica koje se naselile od jeseni 1878. do decembra 1884. godine. Većina je naseljena iz ustanickih krajeva oko Sjenice, Novog Pazara, doline Ibra, Ibarskog Kolašina, Raške, Rasine, Župe, i manji deo iz pograničnih okruga prema Bugarskoj koje je srpska vojska oslobodila u ratu, a koji su na insistiranje Rusije, pripojena Bugarskoj u cilju stvaranja Velike Bugarske.

  Čitajte ili bar pokušajte da dođete do izvora. Loši đaci i politički kadrovi dovedeni sa strane su slaba alternativa.

  12
  2
  1. Ja sam od ovih Srba poreklom iz Crne Gore i vecinom se sa Vama slazem da su ljudi koji su pisali o naseljavanju Toplice napravili i dosta propusta i da je to trebalo bolje i detaljnije istaziti i da je verovatno bilo gresaka. Nadam se da ce neko to i uciniti. Medjutim na kraju krajeva to je i manje bitno bitno je da je Toplica bila Srpska da su pre seobe Srba tu ziveli skoro iskljucivo Srbi i da su se posle oslobodjenja ponovo tu naselili Srbi nije ni bitno u krajnjem slucaju odakle su. Jadan narod se pod Turcima povlacio na zapad a posle oslobodjenja vracao na istok generalno gledano, pod otomanskim naletima selili se kolektivno ili pojedinacno tamo ovamo u borbi za opstanak. Nebitno je kolektivno gledano ko je iz kog kraja to je bitno naucno i licno ili porodicno.Ne smemo podleci neki losim tendencijama nismo mi Bosanci, Crnogorci, Hercegovci, Srbijanci, Toplicani, Carapani mi smo svi samo Srbi manje je bitno iz kog smo kraja to je mozda po malo bitno nekom licno ali kolektivno nikako, samo Srbi tako mora biiti ako hocemo da opstanemo tako ili nas nema.

   20
   1. Dragi moj zemljače, ja se upotpunosti slažem sa Vama. Ja sam lično veliki lokal patriota i cenim sve ono što čini naš toplički etnos.
    Kao što ste rekli, naučna objektivnost ima više svrha, a ova koju ja pominjem ima veze sa ličnim identitetom koji se izgrađuje i onim elementima istorije i evolucije porodica iz kojih potičemo. Iz tog razloga je bitno da se plasiraju činjenice a ne zablude. Kulturološki je vrlo mala razlika između varijateta unutar raško-zetskog etnosa.
    Mi već duže vreme imamo tendencije iskrivljivanja prošlost i plasiranja neistina. Trenutno, na Fejsbuku postoji grupa Toplica – Mala Crna Gora koja tendeciozno plasira neistine i iz dana u dan iskrivljuje percepciju onih koji ne znaju svoje poreklo, a kojima se u potrebi za nalazenjem korena servira da su “Crnogorci”.
    Ovo nema veze sa našim zemljacima koji su poreklom iz Crne Gore, ovo ima veze sa pojedincima koji su nesigurni u sebe, koji ne znaju ili nisu zadovoljni svojim poreklom te sebe i druge projektuju u Crnogorce, na osnovu onih zajednickih elemenata zetski-raskog etnosa koje delimo.
    U tom procesu dobijamo iskrivljene i lažne “dokaze” za argumente, poput fotografija supružnika u crnogorskoj nošnji u Trnovom Lazu iz 1920-tih godina, iskaze poput Rudićevih o nošnji koja liči na crnogorsku u Đakama i Ivan Kuli i slično. U Trnovom Lazu se nikada ni jedna porodica iz Crne Gore nije doselila, a kamoli crnogorsku nošnji nosila, a u Ivan Kuli i Đakama su eksplicitno Rudiću rekli da nisi doseljeni iz Crne Gore, sto je on zabeležio, ali je upkos tome zaključio i konstatovao da jesu.

    U skorijoj prošlosti smo imali priliku da vidimo kako izgleda povampireno ustaštvo u našem nekadašnjem nacionalnom korpusu u CG. Taj kompleks Crnogorstva nezavisnog i razlicitog od srpstva je začet na temelju onog davnašnjeg stava da su Crnogorci veći i bolji Srbi od ostalih Srba.
    Mislio sam da smo mi Topličani bar po tome bolji i da nas te razlike cine boljima i kvalitetnijim ljudima do letos, kada sam shvatio da te tendencije u našem krajem zaista postoje i da u nekim porodicama i treća generacija rođena u Toplici smatra i tvrdi da su Crnogorci i Srbi dva srodna plemena, a ne isti narod. Primer koji navodim je iz Selišta.

    U svakom slučaju, slažem se sa Vama, dragi moj zemljace, svi smo mi Srbi, jednaki među sobom u i odnosu na druge! Nadam se da ćemo biti i ostati vredno potomci naših slavnih i časnih predaka!

    23
    1. Dragi zemljace, dragi Toplicanine apsolutno se slazem u svemu sto ste napisali s Vama. Ja vec spadam u stariju generaciju i ne koristim fejsbuk nisam imao pojma da ima takvih ljudi u Toplici koji na neki nacin popularisu nejedinstvo i razjedinjavanje Srpskog naroda. Mislim da su to malobrojni i verovatno iskompleksirani ljudi. ne zelim nikog da unizim svak ima pravo na svoje a ovo je moje misljenje ali to su verovatno ljudi koji se nisu ostvarili u zivotu pa su onda hteli da budu najbolji Srbi ali da dobiju i nesto zbog toga sto kazu da su najbolji ali posto to ne ide tako nego moras normalno kao i svi ljudi da radis zaradis ili afirmises se kao covek radom ili strucnim usavrsavanjem a ne busanjem u grudi da si po prirodi stvari nesto bolji covek od drugih. U prilog moje tvrdnje i mog misljenja da smo svi Srbi i svi jednaki mogu da kazem sledece moji preci doselili su se u krajem devetnaestog veka iz Niksica tadasnje knezevine Crne Gore kao i doseljenici iz ostalih krajeva u Toplicu. Ja znam na osnovu price svog oca imena devet generacija unazad i svi su bili Srbi pravoslavne veroispovesti, Srbi u nacinalnom smislu, Crnogorci u uzem smislu kao deo Srpskog naroda iz tog kraja kao Sumadinci ili Vojvodjani Hercegovci itd… To sto je taj kraj u kome apsolutno vecinski zivi Srpski narod koji se zove Crna Gora imao u odredjenom vremenskom periodu drzavnost je nebitno u nacionalnom smislu, moze da postoji pet drzava Srpskog naroda a vladari da budu slozni ili neslozni ali narod ili nacija je jedna da ne ulazimo sad u definicije naroda ili nacije. Normalno ne zelim ovim da umanjim herojsku borbu i junastvo Srba koji su u to vreme ziveli na teritoriji Crne Gore borili su se hrabro i junacki ali za slobodu celokupnog Srpskog naroda i svoju licnu kao i ostali u drugim krajevima i to sve u sklopu sveopste beorbe Srpskog naroda u svim pokrainama gde zivi za oslobodjenje Srpskog naroda od turske okupacije i za ponovo formiranje nezavisne drzave celokupnog Srpskog naroda koja je nestala raspadom Srpskog ili Dusanovog carstva. Knezevina a posle kraljevina Crna Gora je bila drzava Srpskog naroda koji je ziveo na tom delu teritorije to je zapisano u mnogim dokumentima Kraljevine Crne Gore kojii i danas postoje. Kao Srbin se izjasnjevao i Njegos i kralj Nikola i ostali vladari i apsolutna vecina ljudi bilo je nesto Albanaca i nesto Hrvata, cak su se muslimani izjasnjavali na popisima kao Srbi muhamedanske veroispovesti. Postoje orginalnge knjige popisa za grad Cetinje za 1901 godinu iz koje se vidi da se devedeset devet posto ljudi izjasnjava, nacionalnost Srbin a drzavljanstvo Crnogorsko sto kasnije mnogi zloupotrebbljavaju neki tendenciozno neki iz neznanja pa svaki iole obrazovan covek zna da su to razlicite kategorijeja mogu sad da odem da zivim u Nemacku i dobijem nemacko drzavljanstvo i onda sam drzavljanin Nemacke ali nisam Nemac nego sam po nacionalnosti Srbin, pa eto i sad imamo Republiku Srpsku pa vecina ljudi tamo nisu neki Republikosrpsi ljudi nego samo Srbi a Republika Srpska je samo ime drzave. Razgovarao sam jednom prilikom sa daljim rodjacima iz Crne Gore i jedan rodjak mi je s ponosom ispricao kako nasa porodica ili bratstvo koja vecinom zivi u Niksicu a rodom su sa Čeva potice ili dosellila se posle Kosovske bitke u Crnu Goru covek je znao da nabroji imena predaka iz dvadeset tri generacije sto otprilike racunajuci okvirno i jeste iz vremena Kosovske bitka a on je cuo predanje da su se pre toga nasi preci doselili iz danasnje Makedonije iz Prilepa na Kosovo u Vucitrn . Ne kazem da nije upitno da li je sve tako ali prica se poklaplapa sa kretanjem matice Srpskog naroda od pocetka raspada Dusanovog carstva posto su Srbi posle dolaska turaka na Balkan i pobede Turaka u bitci n Marici poceli da potiskuju Srbe na zapad i sever a posle Kosovske bitke ta tendencija se i nastavila, ljudi su bezali sto dalje na zapad ili u planine spasavajuci se od zuluma turaka. Posle uspesne borbe za oslobodjenje Srbi se vracaju na istok potiskujuci turke vracajuci se u krajeve iz kojih su ih turci ranije istisli. Ne pada mi na pamet uopste da ulazim na fejsbuk i da se zamlacujem sa svakim iskompleksiranim covekom koji zbog mozda nekih neostvarenih ambicija i nije svestan koliku stetu pravi kako dobro rekoste ljudima koji zele da znaju svoje poreklo da nekazem koliku stetu pravi jedinstvu Srpskog naroda. Ma selili smo se tamo ovamo zato sto smo morali pa velika vecina Srpskih porodica iz Crne Gore cuva secanje da su poreklom sa Kosova sto je sasvim logicno da su se neke porodice posle Kosovske bitke povlacile na zapad ne zeleci da potpadnu pod Tursku vlast. Eto jedan od skolskih primera je poznato i veliko bratsvo Koprivica oni pamte i cuvaju generacijama pricu da su poreklom od Milosa Obilica. i ta tvrdnja nije bez veze ima za nju dosta dokaza i logike. S Vama se u svemu slazem ma doselili su se u Toplicu Srbi iz razlicitih krajeva i ako nekog interesuje svoje poreklo i ako to moze lepo je da istrazi to i sazna. Ali da svak kome padne na pamet bez ikakvih dokaza i cinjenica tvrdi da su Srbii i Crnogorci dva posebna ali srodna plemena je nestrucno da ne kazem smesno, Pa eto dovoljno je to da kod Slovena kad su se doselili na Balkan nije postojalo pleme Crnogorci ali stvarno time ne zelim da umanjim hrabrost Srba u Crnoj Gori protiv Turaka naprotiv. Ali pisati tek onako nestrucno i sujetno iz licnih pobuda razjedinjavati Srpski narod je ne samo stetno nego i sramota. Pa ko je iole citao vise video je kakvu je stetu napravio Sekula Drljevic takodje kad nije uspeo da ostvari karijeru u Beogradu i pobegao u Zagreb i onda iz besa i sujete a placen od ustasa radio na razjedinjavanju Srpskog naroda i napravio mnogo stete Srbima pogotovo u Crnoj Gori a krajnji i tragican rezultat je da je kriv za ubijanje oko pet hiljada cetnika pretezno iz Crne Gore u Jasenovcu eto to je bio rezultat pisanja njegovih gluposti. Pa bi ti danasnji mali Sekule Drljevici trebali da procitaju ponesto o tome i da shvate da zbog svoje sujete ne treba da pisu gluposti. A sto se tice Selista i ja sam poreklom iz Selista i eto napisao sam koliko znam o selu svojih predaka da se ne zaboravi. Ali stvarno mi nije poznato koji pojedinac i zasto pise nesto sto nije tacno ako tako pise. Mi jesmo poreklom iz Crne Gore ali koliko se secam uvek su se svi pisali kao Srbi medjutim mozda je neko ko je preskocio neke lekcije u skoli procitao nesto od gorepomenutog Sekule pa se u svom oskudnom znanju zbunio. Preci su nam vecinom bili dobri ljudi dobri vojnici i oficiri ali svuda ima u malom broju izuzetaka. Eto preporucujem im da se malo edukuju i ako im je tesko da citaju i razumeju Njegosa citaju kako neko rece sta pise Milan Knezevic i Andrija Mandic i kako se oni bore za srpstvo u Crnoj Gori. Pozdrav.

     18
 6. Dobro bi bilo da pogledamo kako se i u kakvim uslovima Milan Knezevic bori za Srpstvo, i da se na njega ugledamo.

  14
Back to top button