U kategoriji Blace, Društvo, Kuršumlija, Poslednje Vesti, Prokuplje, Žitorađa.

Obaveštenje za korisnike socijalne zaštite i dečjeg dodatka

Autor 3 apr 2020

ŽITORAĐA- Vlada Republike Srbije, na predlog ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zorana Đorđevića, donela je Zaključak da se korisnicima kojima pravo na isplatu socijalnih davanja ističe 15. marta 2020. godine i kasnije, a nadležni organ nije odlučio o daljem korišćenju, to pravo produžava na osnovu ranije donetih rešenja, najduže tri meseca, odnosno dok traje vanredno stanje.
Doneti Zaključak odnosi se na novčanu socijalnu pomoć, dodatak za pomoć i negu drugog lica, uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica, dečiji dodatak, naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta i na ostale naknade po osnovu posebne nege deteta, po propisima u oblasti socijalne zaštite i finansijske podrške porodici sa decom.

Pročitajte i...  Krvavi pir pasa lutalica

Dokumentaciju potrebnu za veštačenje zdravstvenog stanja deteta, za porodilje koje prvi put podnose ovaj zahtev radi ostvarivanja prava na posebnu negu deteta, dok je na snazi Odluka o proglašenju vanrednog stanja, porodilje mogu da dostave elektronskim putem (elektronski zahtev se može preuzeti sa sajta republičkog fonda) ili poštom na adresu Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (RFPIO).

Popunjen i potpisan skenirani zahtev za veštačenje, sa medicinskom i ostalom pratećom dokumentacijom, uključujući i izjavu o verodostojnosti dostavljene elektronske medicinske dokumentacije, potrebno je poslati na e-mail adresu novaporodilja@pio.rs ili preporučenom pošiljkom na adresu RFPIO, ul. Aleksandra Kostića br. 9, 11000 Beograd.

U zahtevu je potrebno navesti i sledeće: mejl adresu poslodavca, kao i službu dečije zaštite u mestu prebivališta.

Pročitajte i...  Juniorski – seniorski obilazak Pasjače

RFPIO će na osnovu veštačenja medicinske dokumentacije, elektronskom poštom poslati skenirano Mišljenje komisije o zdravstvenom stanju deteta, podnosiocu zahteva, kao i poslodavcu i nadležnoj službi dečije zaštite, na adrese koje podnosioc zahteva bude naveo u svom zahtevu.

Po dobijanju skeniranog Mišljenja komisije o zdravstvenom stanju deteta, porodilja podnosi Zahtev radi ostvarivanja prava na naknadu zarade radi posebne nege deteta ili/i prava na ostale naknade po osnovu posebne nege deteta. Popunjen i potpisan zahtev radi ostvarivanja prava na naknadu zarade za vreme posebne nege deteta, sa potrebnom dokumentacijom utvrđenom zakonom (mišljenje komisije, rešenje poslodavca o odobravanju odsustva sa rada radi posebne nege deteta i rešenje da dete nije korisnik tuđe nege i pomoći), potrebno je skenirati i poslati na e-mail adresu zakazivanje@zitoradja.org ili preporučenom pošiljkom na adresu Opštinska uprava, Služba dečije zaštite, ul. Toplički heroji br. 53, 18412 Žitorađa.


Kratak url URL: https://toplickevesti.com/?p=480082

3 apr 2020. Komentari na vestima starijim od 7 dana su zatvoreni RSS 2.0.

Komentari su zatvoreni

Maintained by OZ.I.T.Solutions
Scroll Up