Smiley face
U kategoriji Društvo, Kuršumlija, Poslednje Vesti, Nekategorizovano.

Opština Kuršumlija poklanja auto sedišta za decu, zahtevi se podnose do 23. oktobra

Autor 8 okt 2018

KURŠUMLIJA- Predsednik opštine Kuršumlija Radoljub Vidić uputio je Javni poziv za dodelu auto sedišta za decu u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima opštine Kuršumlija u 2018. godini. Pravo da konkurišu imaju roditelji čija su deca rođena od 1. januara do 1. septembra 2018. godine.

Na osnovu člana 44. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“,broj 129/2007, 83/2014-dr.zakon, 101-2016-dr.zakon i 47/2018), člana 58. Statuta opštine Kuršumlija („Sl.list opštine Kuršumlija“ br.22/08, 8/09, 7/011, 15/014, 25/015 i 5/018) i člana 1. tačka 2.2.3. Programa trošenja sredstava u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja na teritoriji opštine Kuršumlija za 2018. godinu br. II-02-277/2017-3 od 18.12.2017. godine, Predsednik opštine Kuršumlija upućuje

JAVNI POZIV 

ZA DODELU AUTO SEDIŠTA ZA DECU U CILJU UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI

SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA OPŠTINE KURŠUMLIJA ZA 2018. GODINU

Pozivaju se roditelji sa teritorije opštine Kuršumlija, čija su deca rođena u periodu od 01.01.2018. godine do 01.09.2018. godine da podnesu zahtev za dodelu dečijih auto sedišta za putnička vozila.

Sedišta za decu za putnička vozila su sledećih tehničkih karakteristika:

 • sedišta su za decu od 0-18 kg. (0-4 god.);
 • poseduju sertifikat ECE R44/04 za sedišta za decu; nalazi se zalepljen na svakom sedištu;
 • sedišta za decu iz grupe 0 (do 9 kg.) i 1 (9-18 kg.).

Kriterijumi za dodelu auto sedišta za decu su sledeća:

 • Prebivalište najmanje jednog roditelja na teritoriji opštine Kuršumlija;
 • Datum rođenja deteta (od 01.2018. godine do 01.09.2018. godine);
 • Posedovanje motornog vozila, automobila: očitana vozačka dozvola i očitana saobraćajna dozvola ili kopija ovlašćenja o upravljanju motornim vozilom.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže prilikom prijavljivanja:

 • Dokaz o prebivalištu podnosioca zahteva na teritoriji opštine Kuršumlija (očitana lična karta ili potvrda o prebivalištu);
 • Izvod iz matične knjige rođenih deteta (fotokopija);
 • Dokaz o posedovanju motornog vozila, automobila: očitana vozačka dozvola i očitana saobraćajna dozvola ili kopija ovlašćenja o upravljanju motornim vozilom;
 • Dokaz o prosečnom mesečnom prihodu za zadnja 3 meseca koji prethode danu raspisivanja Javnog poziva (od 01.07.2018. do 30.09.2018.godine), a za nezaposlene potvrda Nacionalne službe za zapošljavanje odnosno potvrda fonda PIO.

Sredstva za realizaciju Javnog poziva opredeljena su u budžetu opštine Kuršumlija, definisana Programom trošenja sredstava u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja na teritoriji opštine Kuršumlija za 2018. godinu br. II-02-277/2017-3 od 18.12.2017. godine, a obezbeđena sredstvima od naplaćenih kazni za saobraćajne prekršaje na teritoriji opštine Kuršumlija.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15. dana počev od 08.10.2018. godine pa do 23.10.2018. godine. Neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Obrazac prijave se može preuzeti na pisarnici opštine Kuršumlija svakog radnog dana  u vremenu od 07:00 -15:00 časova, a biće objavljen i na zvaničnoj internet stranici opštine Kuršumlija org.

Prijave se mogu dostaviti i poštom na adresu Opštinska uprava opštine Kuršumlija, ul. Proleterskih brigada b.b., 18430 Kuršumlija, sa naznakom „ Za dodelu auto sedišta za decu“ ili na pisarnici opštine Kuršumlija.

Javni poziv se objavljuje na zvaničnoj internet stranici opštine Kuršumlija i na oglasnoj tabli u zgradi opštine Kuršumlija.

Komisija za sprovođenje javnog poziva, obrazovana posebnim Rešenjem, sačiniće zapisnik i predlog Odluke o podnosiocima prijava koji ispunjavaju uslove konkursa. Odluku o dodeli auto sedišta donosi Opštinsko veće opštine Kuršumlija.

Prednost u dobijanju sedišta imaće samohrani, nezaposleni i roditelji sa najnižim primanjima. U slučaju da je broj blagovremenih i urednih prijava veći od broja raspoloživih auto sedišta, prednost će imati onaj podnosilac koji je ranije podneo urednu prijavu pa sve dok se ne raspodele raspoloživa auto sedišta.

Auto sedišta će biti podeljena kandidatima koji ispunjavaju uslove nakon sprovedenog postupka nabavke, o čemu će biti naknadno obavešteni.

Bliže informacije o Javnom pozivu možete dobiti u Odeljenju za privredu i lokalni ekonomski razvoj opštine Kuršumlija, kancelarija br.25, na adresi ul. Proleterskih brigada b.b., 18430 Kuršumlija ili na tel. 027381402, lokal 124.

Javni poziv za dodelu auto sedišta za decu u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima opštine Kuršumlija za 2018. godinu

Prijavni formular po javnom pozivu za dodelu auto sedišta za decu u 2018. godini

OPŠTINA KURŠUMLIJA
BrojII-344-137
Datum: 08.10.2018. godine.

PREDSEDNIK OPŠTINE
Radoljub Vidić, dipl.ecc.


Kratak url URL: https://toplickevesti.com/?p=86145

8 okt 2018. Komentari na vestima starijim od 7 dana su zatvoreni RSS 2.0.

2 komentara za “Opština Kuršumlija poklanja auto sedišta za decu, zahtevi se podnose do 23. oktobra”

 1. Sta mi tesko

  Prednost ce imati samohrani roditelji, roditelji sa najnizim primanjima. Pa zar takav i ima i moze da vozi auto??? Jel to normalno?

Komentari su zatvoreni


Maintained by OZ.I.T.Solutions
Scroll Up