U kategoriji Kultura, Kuršumlija, Poslednje Vesti.

Prof. dr Golub Jašović održao promociju knjige „Onomastika sliva reke Kosanice“

Autor 20 juna 2018

KURŠUMLIJA- Prof. dr Golub Jašović sa Filozofskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici održao je u Kuršumliji promociju knjige „Onomastika sliva reke Kosanice“. Stručnu analizu ovog značajnog dela za Kuršumliju dali su prof. dr Nedeljko Bogdanović i prof. dr Dragan Lilić, recenzent. Naglašeno je da je u pitanju kapitalno delo nastalo nakon iscrpnog i dugog istraživačkog rada na terenu koje je svojevrsni i autentični prikaz antroponima i toponima. Da knjiga ima kulturološki značaj i na naučni način prikazuje poreklo, imena, prezimena, nadimaka, da ima preko hiljadu naziva mesta: sela, zaseoka, crkava, crkvišta,  reka, potoka, brda, livada i svih naselja sliva Kosanice.

Knjiga „Onomastika sliva reke Kosanice“ koja je izdata u saradnji sa Bibliotekom iz Kuršumlije, sadrži imena svih naselja sliva Kosanice: Veliko Pupavce, Visoka, Vukojevac, Dabinovac, Degrmen, Dešiška, Dobri Do, Zebica, Ivan Kula, Kastrat, Kosmača, Krčmare, Kupinovo, Kutlovo, Mala Kosanica, Maričiće, Matarova, Mačja stena, Merdare, Mehane, Orlovac, Prevetica, Prekorađe, Prolom, Ravni šort, Rača, Rudare, Samokovo, Svinjište, Sekirača, Tačevac. Profesor Golub Jašović, istakao je  da je pitanju prvi deo knjige a u planu je izdanje drugog dela,  koji će obuhvati sva  ostala sela u Kuršumliji, što je ukupno 92 a obuhvatiće plus četiri sela: Kaludru, Bace, Pločnik, koja se nalaze u graničnoj zoni sa Tmavom  i Višeselo, koje se graniči sa Konjuvom a ne pripadaju opštini Kuršumlija.

-Knjiga je nastala zahvaljujući  dugodišnjem istraživanju na terenu, od 1996. do 1999., i nastavljena 2006. Knjiga pored toga što je namenjena ljudima sa ovog govornog područja, jer na sveobuhvatni način predstavlja ovo podneblje, već je poslužila drugima za naučne radove, za doktorski i master rad, zatim najzastupljenija po navođenja za knjigu Kopaonički govor-rekao je prof. dr  Golub Jašović.

Prof. dr Dragan Lilić, pojasnio je da je “Onomastika”  lingvistička disciplina koja se bavi  imenima. Jedinica joj je onim, vlastito ime bilo koga ili bilo čega. Kao mlada nauka izgradila je čvrst sistem klasifikacije i proučavanja činjenica iz obeju svojih oblasti, antroponima i toponima.

-Imena su živi svedoci minulih vremena kroz koja se daje isčitavati istorija, način života naših predaka, duhovna i materijalna kultura, uticaji različitih naroda i njihovih običaja. Ona su vrlo često i jedini podatak na osnovu koga možemo doći do nekih saznanja o našoj prošlosti. Istraživanje za ovu knjigu  trajalo je godinama i donosi osnovne podatke o geografskom položaju ispitivanog područja, njegovom istorijom, o stanovništvu, migracijama, privredi, duhovnom životu, školstvu, kulturi. Korist ove knjige je za jezičku nauku, ali i za etnologiju, istorijsku geografiju, kulturnu istoriju. Prezentovana građa poslužiće  drugim istraživačima. Onomastičku građu u poslednji čas otrgao je Jašović od  zaborava jer se radi uglavnom o planinskom području-kazao je prof. dr Dragan Lilić.

Prof. dr Nedeljko Bogdanović je istakao da je profesor Jašović popisao imena nekada vrlo žive a sada smirene i utihnule Kosanice, da je sve sistematizovao, objasnio i stavio na uvid nauci i istoriji. Da sve sačuva od zaborava, jer  knjiga ima takvu svrhu. Izučavanje narodnih govora, pa makar i preko imena, u uslovima velikih društvenih, pa i političkih promena kakve nas prate, neretko imaju karakter očuvanja spomenika ljudskog pamćenja, kazao je profesor Bogdanović.

Sve što je čovek u svojoj dugoj istoriji dotakao rukom, čulima i umom ostavilo je u jeziku trag. Sve što je video, čuo, osetio, zamislio, on je imenovao i imenom mogao preneti drugome. Svet je preko imena ulazio u kulturu, a spoznaja se preko poimanja, odnosno preko predstava i jezika, pretvarala u znanje, i poznavanje. Sliku stvarnosti stvara čovek, jezički je oblikuje, u jeziku čuva, jezikom prenosi drugom i prenosi kroz vreme, čuva od zaborava i postaje važan deo istorije. Bavljenje jezikom i rečima kao njegovim vidljivim elementom znači bavljenje stvarnošću-rekao je prof. dr Nedeljko Bogdanović.

    Inače, doktorska disertacija profesora Jašovića je „Mikrotoponimija okoline Kuršumlije“. Pored prenošenja znanja studentima, opus njegovog književnog stvaralaštva je od naučnih radova, priređivanja i publikovanja bibliografija i antologija nekih autora, do knjiga poezije. Sva napisana dela  predstavljaju veliko jezičko bogastvo Jašovića, i njegovo traganje za izvornim korenima koje želi da sačuva kao najveće blago od zaborava, i da da putokaz drugim istraživačima da u kontinuitetu istražuju i koriste njegovu istraženu građu.


Kratak url URL: https://toplickevesti.com/?p=82051

20 juna 2018. Komentari na vestima starijim od 7 dana su zatvoreni RSS 2.0.

1 komentar za “Prof. dr Golub Jašović održao promociju knjige „Onomastika sliva reke Kosanice“”

  1. DUKI

    Gde moze da se kupi knjiga,dajte nam kontakt …..

Komentari su zatvoreni


Maintained by OZ.I.T.Solutions
Scroll Up