U kategoriji Društvo, Kuršumlija, Poslednje Vesti.

Proglašena vanredna situacija u Mesnim zajednicama Žuč, Merćez, Lukovo, Ivan Kula i Grabovnica

Autor 7 juna 2019

KURŠUMLIJA- Na osnovu člana 39., stav. 1, tačka 5. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. Glasnik RS“ br. 87/18), člana 44. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. Glasnik RS“ br. 129/07, 83/014-dr. zakon, 101/016-dr. zakon i 47/018), a na predlog Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Kuršumlija, Predsednik opštine Kuršumlija, dana 07.06.2019. godine donosi:

O D L U K U

                 PROGLAŠAVA SE vanredna situacija na delu teritorije opštine Kuršumlija, od 07.06.2019. godine od 10,15 časova, sledećim Mesnim zajednicama:

                – Žuč,

                – Merćez,

                – Lukovo,

                – Ivan Kula i

                – Grabovnica.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u „Službenom listu opštine Kuršumlija“.

Pročitajte i...  Obaveštenje o režimu saobraćaja na putu Blace-Beloljin

O b r a z l o ž e nj e

                Na vanrednoj sednici Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Kuršumlija koja je održana dana 07.06.2019. godine, razmatrano je stanje nastalo na području opštine Kuršumlija zbog neočekivane elementarne nepogode.

          Nakon obrazloženja Komandanta štaba o nastaloj situaciji i potrebe za preduzimanje mera u pojedinim oblastima, Štab je predložio Predsedniku opštine da donese Odluku o proglašenju vanredne situacije na delu teritoriji opštine Kuršumlija.

                Na osnovu izloženog doneta je Odluka kao u dispozitivu.

                                                                                                  PREDSEDNIK OPŠTINE

                                                                                                Radoljub Vidić, dipl. ecc

Download WordPress Themes Free
Download WordPress Themes
Download Nulled WordPress Themes
Download Nulled WordPress Themes
free download udemy paid course
download lenevo firmware
Download WordPress Themes Free
free download udemy course

Kratak url URL: https://toplickevesti.com/?p=467523

7 juna 2019. Komentari na vestima starijim od 7 dana su zatvoreni RSS 2.0.

Komentari su zatvoreni

Maintained by OZ.I.T.Solutions
Scroll Up