U kategoriji Društvo, Kuršumlija, Merošina, Poslednje Vesti, Prokuplje.

Rani javni uvid povodom izrade Izmena i dopuna PPPPN infrastrukturnog koridora auto-puta E-80, deonica Niš- Merdare

Autor 15 avg 2018

KURŠUMLIJA- Republika Srbija, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
u skladu sa članom 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14 i 145/14)

oglašava
RANI JAVNI UVID
POVODOM IZRADE
I Z M E N A I D O P U N A
PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE
I F R A S T R U K T U R N O G K O R I D O R A
A U T O – P U T A E – 80,
D E O N I C A N I Š – M E R D A R E

Odluka o izradi Izmena i dopuna Prostornog plana područja područja posebne namene infrastrukturnog koridora auto-puta E–80, deonica Niš-Merdare je objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ, broj 59/18.
Rani javni uvid u trajanju od 15 dana, održaće se od 15. avgusta do 29. avgusta 2018. godine, u zgradama skupština opština Prokuplje, Kuršumlija i Merošina, odnosno biće objavljen na internet stranicama ministarstva nadležnog za poslove prostornog planiranja i jedinica lokalne samouprave u obuhvatu predmetnog prostornog plana.
Ministarstvo nadležno za poslove prostornog planiranja, kao nosilac izrade ovog prostornog plana, organizuje rani javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, kao i efektima planiranja.
Pozivaju se organi, organizacije i javna preduzeća koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgradnju objekata, da daju mišljenje u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja na životnu sredinu.
Pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije u pisanoj formi Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektoru za prostorno planiranje i urbanizam, ulica Kralja Milutina 10a, 11 000 Beograd i jedinicama lokalne samouprave, u toku trajanja ranog javnog uvida, zaključno sa 29. avgustom 2018. godine. Primedbe i sugestije pravnih i fizičkih lica koje evidentira nosilac izrade Prostornog plana mogu uticati na planska rešenja.

Rani javni uvid povodom izrade Izmena i dopuna PPPPN infrastrukturnog koridora auto-puta E-80, deonica Niš- Merdare

ID PPPPN IK Nis Merdare RJU

Pregledna E-80 RJU

Download WordPress Themes Free
Download WordPress Themes
Download Premium WordPress Themes Free
Free Download WordPress Themes
udemy paid course free download
download mobile firmware
Free Download WordPress Themes
udemy course download free

Kratak url URL: https://toplickevesti.com/?p=83949

15 avg 2018. Komentari na vestima starijim od 7 dana su zatvoreni RSS 2.0.

3 komentara za “Rani javni uvid povodom izrade Izmena i dopuna PPPPN infrastrukturnog koridora auto-puta E-80, deonica Niš- Merdare”

  1. Koliko ja vidim na ovoj mapi usluzni centri pumpe itd u opstini kursumlija nema nigde vazno da u Prokuplju ima.

  2. Sofija

    Stace biti sa Crkvom u Vice jer je i ona na trasu.

  3. Koji smo mi debili,zaduzujemo se da siptarima pravimo auto put,nama taj auto put nije potreban,dobar je i postojeci,ali treba omoguciti siptatima izlaz na istok i zapad,****

Komentari su zatvoreni


Maintained by OZ.I.T.Solutions
Scroll Up