U kategoriji Blace, Društvo, Poslednje Vesti.

Raspisan konkurs za raspodelu sredstava udruženjima građana

Autor 18 apr 2019

BLACE- Opština Blace raspisala je Javni konkurs za raspodelu sredstava udruženjima građana za programe i projekte od javnog interesa za Opštinu Blace za 2019. godinu. Sredstva su obezbeđena u budžetu opštine Blace za 2019. godinu u iznosu od  1.500.000,00 dinara. Maksimalna vrednost projekta koje udruženje građana može da dobije po raspisanom konkursu je 200.000dinara, s tim da iznos odobrenih sredstava može biti manji od iznosa traženih sredstava.

Opština Blace nema obavezu da potroši sva raspoloživa sredstva za ovu namenu, a finansiraće samo kvalitetne projekte koji ispunjavaju definisane kriterijume.

Konkurs je otvoren od 17. aprila i trajaće 15 dana od dana objavljivanja.Konkurs se objavljuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Blace, oglasnoj tabli Opštine Blace, u lokalnim medijima i na portalu E-Uprava.

Osnovni cilj za dodelu sredstava po ovom konkursu je finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata udruženja građana sa teritorije opštine Blace  kao i regionalnih udruženja pod uslovom da realizuju aktivnosti od javnog interesa za potrebe građana opštine Blace, i to za delovanje iz sledećih oblasti od javnog interesa:

 1. Socio humanitarnog rada ( uključujući udruženja penzionera)
 2. Poljoprivrede (uključujući udruženja lovaca, ribolovaca, kinologa)
 3. Protivpožarne zaštite
 4. Kulture
 5. Zaštite životne sredine

Obavezna konkursna dokumentacija podnosioca prijave na javni konkurs je sledeća:

 1. popunjen prijavni obrazac na konkurs (Prilog 1);
 2. popunjen obrazac predloga programa/projekta (Prilog 2);
 3. popunjen obrazac budžeta programa/projekta (Prilog 3);
 4. osnivački akt udruženja (original ili overena fotokopija);
 5. izvod iz registra ili rešenje nadležnog organa (APR) o upisu u odgovarajući registar;
 6. overenu fotokopiju izvoda iz statuta udruženja u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje;
 7. dokaz o likvidnosti udruženja odnosno izveštaj o završnom računu za prethodnu godinu za udruženja osnovana pre početka tekuće godine;
 8. izjavu ovlašćenog lica udruženja (original), datu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da delovanje udruženja nije političke prirode;
 9. da u poslednje 2 godine pravosnažnom odlukom nije kažnjeno za prekršaj ili privredni prestup vezan za delatnost udruženja; da nije u postupku likvidacije, stečajnom postupku ili pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti;
 10. da nema blokadu računa, poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja (Prilog 4) i
 11. izjavu partnera na projektu.

Kompletnu dokumentaciju za učešće na konkursu možete preuzeti na zvaničnom sajtu opštine Blace.

 

Download Best WordPress Themes Free Download
Free Download WordPress Themes
Free Download WordPress Themes
Download Best WordPress Themes Free Download
udemy free download
download intex firmware
Free Download WordPress Themes
free download udemy course

Kratak url URL: https://toplickevesti.com/?p=464911

18 apr 2019. Komentari na vestima starijim od 7 dana su zatvoreni RSS 2.0.

2 komentara za “Raspisan konkurs za raspodelu sredstava udruženjima građana”

 1. Bezobrazluk

  Bacanje para, pogledajte kakve su nam ulice.

 2. Mestanin

  Putevi rupa do rupe . Da izbegnemo rupu na putu ulazimo u njive 21 vek. Bruka.

Komentari su zatvoreni


Maintained by OZ.I.T.Solutions
Scroll Up