U kategoriji Blace, Društvo, Poslednje Vesti.

Srednja škola Blace raspisala oglas o javnoj prodaji silažnog kukuruza

Autor 12 avg 2019

BLACE- Srednja škola „ Blace“ dala je oglas za javnu prodaju silažnog kukuruza.

Oglas:

Kukuruz se nalazi u K.O. Barbatovac u ukupnoj površini od 09.00,00 hektara.

Procenjeni prinos 20 tona /ha.

Početna cena je 3,00 dinara po kilogramu.

Licitacioni korak je 0,05 dinara.

Na licitaciji mogu da učestvuju sva pravna i fizička lica koja polože kauciju od 10% procenjene vrednosti kukuruza, odnosno 54.000,00 dinara i blagovremeno se prijave za javnu prodaju od 12:00 sati 20.08.2019.godine.

Javna prodaja će se održati istog dana sa početkom u 13:00 sati.

Kupljeni kukuruz kupac je dužan da isplati u celosti odmah po preuzimanju odnosno u roku od 5 (pet) dana od preuzimanja.

Pročitajte i...  U bioskopu u Blacu film "Istinita priča o Kelijevoj bandi"

Troškovi siliranja i transporta padaju na teret kupca.

Ako izabrani kupac odustane od kupovine, prodavac zadržava uplaćenu kauciju.

I Uslovi prodaje

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica osim članova komisije za prodaju, a ponuđač je dužan u ponudi da navede sledeće podatke:

-pravna lica:

– Naziv i sedište, matični broj i pib;

-ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje i njegov potpis;

-overenu fotokopiju Rešenja o registraciji;

-overeno punomoćje kojim se predstavnik pravnog lica ovlašćuje da učestvuje u nadmetanju u ime pravnog lica;

-overenu izjavu ovlašćenog lica o prihvatanju svih uslova iz javnog oglasa;

-dokaz o uplaćenom depozitu;

-broj računa za vraćanje depozita.

– fizička lica:

-ime i prezime;

-adresu, jmbg i potpis;

-izjavu o prihvatanju svih uslova iz Oglasa;

Pročitajte i...  Sledeće nedelje stiže drugi minimalac, najkasnije 5. juna

-dokaz o uplaćenom depozitu;

-broj računa za vraćanje uplaćenog depozita.

II Dodatne informacije

Sve potrebne informacije o potrebnim podacima možete dobiti putem telefona 027/371-533 i 027/371-315, ili lično u Srednjoj školi u Blacu.

 

 


Kratak url URL: https://toplickevesti.com/?p=470374

12 avg 2019. Komentari na vestima starijim od 7 dana su zatvoreni RSS 2.0.

2 komentara za “Srednja škola Blace raspisala oglas o javnoj prodaji silažnog kukuruza”

  1. Blačanin

    Kako vidim ovde je početna cena više od pola miliona, a biće više. Da li je bivši direktor isto ovako transparentno raspisivao oglas? Samo pitam.

  2. Vidoje

    Au velike pare. Rekao bih pola miliona, a biće sigurno više, makar duplo posle licitacije. Da ljudi vide šta se radilo do sad u srednjoj školi i koje su pare nestale. Pozdrav za novu direktorku.

Komentari su zatvoreni

Maintained by OZ.I.T.Solutions
Scroll Up